Danka Šárková

Spisovatelka

Danka Šárková

Křest knihy Nezlomená osudem

Moje první kniha Nezlomená osudem byla pokřtěna 28.4.2011 na tiskové konferenci v hotelu Amarilis v Praze. Křtil: PhDr. Jiří Vavroň – Občanské sdružení ROSA (sdružení nabízející komplexní pomoc ženám – obětem domácího násilí) Tiskové konference se zúčastnili novináři z redakcí předních novin a časopisů.  

Nezlomená osudem- pultová cena 199Kč

Image

Anotace

Nadčasový román na stále aktuální téma. Dvacet let života hrdinky Zuzany, která zjistí, že „zdravý“ partnerský vztah na bázi patriarchálního modelu muže živitele a ženy v domácnosti, je nefunkční. Pro klid v rodině je ochotná snášet domácí násilí až do dne, který jí změní celý život. Nabere sílu,odmítne se smířit s osudem a postupně nalézá odvahu svoji nelehkou situaci řešit. Navzdory překážkám je odhodlaná vybojovat si svobodu.

Syrovost a naturalistický přístup autorky přispívají k věrohodnému zobrazení odvrácené strany partnerského vztahu a osloví zejména ženy, které se s problémem zneužívání a závislostí aktuálně potýkají, ale i ty, jež v minulosti něco podobného samy prožily nebo byly jako děti nechtěnými svědky podobných událostí.

Objednávejte: dankasarkova@email.cz